Woon-werk verkeer provincie Antwerpen en het potentieel van fiets en speed pedelec

Data bewijst: het potentieel voor fiets en speed pedelec wordt vaak onderschat.

Voor dit blog artikel speel ik even citizen scientist met een eigen data onderzoek. Ik combineerde en visualiseerde data van woon-werk routes en reisafstanden van verschillende transportmodi voor de provincie Antwerpen. De bedoeling is te analyseren of het haalbaar is een modal shift te bereiken naar meer fiets en/of speed pedelec, na het verplichte corona-telewerken dan.

De data sheet

Om het woon-werk verkeer in kaart te brengen maak ik gebruik van de Census Matrix van woon-werkverkeer.

Daarnaast heb ik alle combinaties tussen verschillende gemeenten via Google Maps opgevraagd en dit voor fiets, openbaar vervoer en auto. Niet manueel, want dit zou te lang duren voor de 8353 woonplaats-werkplaats combinaties. Gelukkig kan je dit automatiseren via de Google Directions API (en enige kennis van Python).

Ik combineerde beide datasets in een sheet, die je hier kan raadplegen: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Nzq1B8r9as-M7gahqDa3aAlZ0UuXAGZ4B8YOqnMNtrk/

Uiteraard is dit een zeer simpele weergave van de realiteit met volgende beperkingen:

  • We nemen de afstanden en routes tussen steden en niet tussen twee adressen. We doen dit zoals Google Maps ze berekent en dit met aankomst op een weekdag om 9u ’s morgen. Tijden van openbaar vervoer (inclusief voor/na verplaatsing) zijn in de praktijk vaak langer dan Google Maps ze teruggeeft.
  • Hieruit volgt ook dat verplaatsingen binnen een stad een waarde 0 krijgen. De afstand van Lier naar Lier is immers 0km volgens de Google API.
  • De pendelaars naar het buitenland werden niet opgenomen.
  • De data woon/werkverkeer is verouderd
  • Combinaties tussen verschillende vervoermiddelen zijn niet mogelijk.
  • We gingen ervan uit dat een Pedelec 80% sneller rijdt dan een fiets en dezelfde route volgt. Dit is niet altijd het geval. Er bestaan aparte verkeersborden en verkeersregels voor de speed pedelec, maar er staat nog geen knopje voor de speed pedelec in Google Maps.

De data visualisatie

Filterbaar dashboard

In Google Data Studio maakte ik een dashboard voor deze dataset. Zo kan je snel een woonplaats of werkplaats selecteren. Je kan ook selecteren op reistijd voor de verschillende transportmodi. Voor elke selectie zie je de top 10 woon-werk verkeer.

https://datastudio.google.com/reporting/12777b58-cb48-41b5-973c-a4357031911b

Google Maps kaart

Ik maakte ook een Google Maps kaart. Op deze kaart kan je per gemeente de top 5 werkgemeenten raadplegen met daarbij het aantal mensen die de verplaatsing maken en de reistijd per fiets, speed pedelec, openbaar vervoer en auto zoals gesimuleerd via de Google Direction API. Je kan de kaart bekijken op https://www.michaelvdr.be/maps.html

Data Analyse

Enkele leuke dingen die je snel kan terugvinden via deze analyse:

  • Veel woon-werkverkeer gebeurt binnen de eigen gemeente
  • Vooral in de Antwerpse rand (de zuidrand) zijn verplaatsingen met de speed pedelec sneller dan met de auto
  • Belangrijkste mobiliteitsprobleem in de provincie Antwerpen bestaat uit de mensen uit de oostkant van de provincie (Kempen) die pendelen naar Antwerpen waarbij zowel fiets, pedelec als openbaar vervoer vaak geen optie zijn en het met de auto ook lang duurt.
  • 81% van het woon-werkverkeer is in minder dan 45 minuten af te leggen via de speed pedelec. Hiermee scoort de pedelec beter dan het openbaar vervoer (77%) en de fiets (66%).

Uiteraard is de data vertekend door de beperkingen en verouderde datasets. Toch laat de data zien dat er waarschijnlijk een groter potentieel is voor fietsers en speed pedelecs dan we op het eerste zicht zouden denken.

Onderzoeken met correcte datacollectie via apps tonen echter eenzelfde resultaat: het potentieel voor de fietst blijkt groter dan je verwacht. Bijvoorbeeld dit onderzoek van Mobiel 21 https://www.mobiel21.be/m21-onderzoekt/m-app-your-way-to-work

Uit het onder­zoek bleek dat 87% van de werkne­mers met de wagen naar het werk kwam. 60% daar­van aan een gemid­delde van slechts 27 km/​u over een afs­tand van gemid­deld 10 km. Met de fiets of de elek­trische fiets kon dat bij­na even snel. Meer nog, 27% kon toen met de fiets zelfs sneller op het werk ger­ak­en dan met de wagen. Vooral tij­dens de spit­suren was het ver­schil groot. Door de ver­keers­druk­te kon toen tot 90% van de pen­de­laars sneller op het werk ger­ak­en met de fiets. 

Fietsen blijkt dus vaker een oplossing dan je denkt. Het is dus zeker de moeite waard om fietsen te promoten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *